Olemme nyt Fysios!

Tästä uusille sivuille Fysios.fi 
Tästä vanhoille sivuille 
Tiedote Fysios

Työfysioterapia

Työfysioterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana työterveyshuollon moniammatillisessa yhteisössä työntekijöiden kokonaisvaltaisen terveyden edistämiseksi.

Työfysioterapian tärkein tehtävä on tukea työntekijöiden fyysistä työ- ja toimintakykyä ylläpitävää ja sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa. Työpaikoilla siihen sisältyy fyysisen toimintakyvyn ja työn välisen vuorovaikutuksen selvittäminen sekä fyysistä toimintakykyä uhkaavien terveysvaarojen kartoitus. Työfysioterapian tavoitteena on hyvinvoiva työntekijä sekä toimiva työympäristö ja työyhteisö.

Työfysioterapeutti neuvoo työntekijälle oikeat työasennot ja – liikkeet sekä keinot selviytyä työn fyysisistä vaatimuksista. Lisäksi työfysioterapeutti ohjaa omaehtoiseen ja ennaltaehkäisevään liikuntaan huomioiden työn erityispiirteet. Terveysneuvontaa voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmissä. Ryhmäohjauksena voidaan toteuttaa esimerkiksi niskakouluja, selkäkouluja, rentoutuskursseja ja liikuntaryhmien ohjauksia.

Ergonominen selvitys on työpaikkaselvityksen erityisosa, jonka työfysioterapeutti toteuttaa. Ergonomian suunnittelu on jatkuvaa yhteistyötä, tiedonvälitystä ja konsultointia, jonka tavoitteena on ennakoida ja korjata työskentelyolosuhteita. Tavoitteena on työntekijän tuki- liikuntaelimistöön sekä verenkiertoon kohdistuvan kuormituksen selvitys ja terveysriskien arviointi.

Työpaikalla työfysioterapeutti

  • arvioi työpaikkaselvityksillä tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumista työssä
  • ohjaa työpisteen omatoimiseen suunnitteluun ja järjestämiseen
  • antaa tietoa työpaikan suunnittelussa ja kalusteiden hankinnassa
  • toimii yhteistyössä työpaikan henkilöstön, johdon, työsuojeluorganisaation, työterveyshuollon ja muiden asiantuntijoiden kanssa.
  • Työfysioterapeutti osallistuu vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seurantaan sekä kuntoutukseen menevien työntekijöiden valintaan ja toteutuneen kuntoutuksen seurantaan.

Työfysioterapeutin palvelut suunnitellaan aina yksilöllisesti toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Kuntofysiossa työfysioterapeuttina toimii Tarja Kailajärvi.