Olemme nyt Fysios!

Tästä uusille sivuille Fysios.fi 
Tästä vanhoille sivuille 
Tiedote Fysios

Tekonivelpotilaan fysioterapia

Tekonivelleikkaus on todettu yhdeksi tehokkaimmista ortopedisistä toimenpiteistä sekä yksilön, että kansantalouden näkökulmasta tarkasteltuna. Työikäisillä suurin hyöty saadaan työkyvyn palautumisen kautta ja ikääntyneillä omatoimisuuden sekä elämänlaadun parantumisena.

Preoperatiivinen fysioterapia

Leikkausta edeltävän fysioterapian tavoitteena on, että asiakas pysyy mahdollisimman toimintakykyisenä leikkaukseen asti ja sitoutuu tulevaan kuntoutusprosessiin. Hän saa yksilöllisen ohjauksen hyvissä ajoin ennen leikkausta, jolloin kuntoutujalle jää riittävästi aikaa sisäistää ja harjoitella ohjauksen sisältämiä asioita. Tavoitteena on:

  • Asiakkaan leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen nopeutuminen
  • Kivun lievittyminen
  • Asiakastyytyväisyyden parantuminen
  • Yhteistyön tehostuminen asiakkaan ja omaisten sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstön välillä

Postoperatiivinen fysioterapia

Leikkauksen jälkeisen fysioterapian tavoitteena on, että asiakas selviytyy kotona tai vastaavissa olosuhteissa itsenäisesti leikkauksen aiheuttamat rajoituksen huomioon ottaen. Hän hallitsee omatoimisesti siirtymisen vuoteeseen ja vuoteesta pois, kävelyn kyynärsauvojen tai vastaavan apuvälineen avulla sekä suoriutuu itsenäisesti apuvälineiden avulla päivittäisistä toiminnoistaan.

Kuntoutumisen edistyessä fysioterapian tavoitteena on asiakkaan lihasvoiman, nivelliikkuvuuden ja tasapainon palautuminen sellaiseksi, että hänen toimintakykynsä on parempi kuin ennen leikkausta.

Fysioterapiassa käytämme monipuolisia menetelmiä ja laadimme kuntoutujalle terapiakokonaisuuden, joka suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja toivomukset huomioiden. Fysioterapia perustuu leikanneen tahon ohjeisiin ja suosituksiin.

Ennen käyntien aloittamista suositellaan kuitenkin lääkärin vastaanotolla käyntiä, sillä se helpottaa hoidon kokonaissuunnittelua. Lääkärin kirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan (SV 3FM) oikeuttaa myös Kela -korvaukseen fysioterapiasarjan päättyessä. Kuntofysiossa tekonivelpotilaan fysioterapiaan on erikoistunut fysioterapeutti Tuula Valtonen, joka on suorittanut Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa tekonivelpotilaan asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen. Fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla myös ilman fysioterapialähetettä.

Fysioterapia toteutetaan yleensä sarjaluonteisesti. Tarvittava yhden käyntikerran ja koko terapiasarjan kesto määritellään aina tilannekohtaisesti yhdessä kuntoutujan kanssa mahdolliset lääkärin suositukset huomioiden.