Olemme nyt Fysios!

Tästä uusille sivuille Fysios.fi 
Tästä vanhoille sivuille 
Tiedote Fysios

Seniorifysioterapia

Fysioterapian erityisalueista seniorifysioterapia kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Väestön ikääntyminen johtaa lähivuosina tilanteeseen, jossa vanhusväestön ja eläkkeellä olevien määrä suhteessa työikäisiin on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Ikääntyneiden pysyminen toimintakykyisinä ja terveinä on elämänlaadullisten näkökohtien ohella myös kansantaloudellisesti erittäin tärkeää. Omatoimisuus ja liikuntakyky ovat ihmisen perustarpeita, joiden ylläpitämiseen on mielekästä panostaa.

Säännöllisellä liikunnalla on erittäin suuri vaikutus toimintakykyyn ja keskeinen asema myös monien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Harjoittelun positiiviset vaikutukset eivät katso ikää, vaan siitä hyötyvät kaikki. Varsinkin ikääntyneiden tasapaino- ja voimaharjoittelu on tuottanut tutkimuksissa erittäin lupaavia tuloksia. Hyvällä fyysisellä kunnolla on suuri vaikutus omatoimisen selviytymisen lisäksi myös esimerkiksi kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyssä.

Fysioterapeutin tehtäviin kuuluu:

  • aktivoida senioreita liikkumaan huomioiden iän ja sairauksien vaikutukset sekä mahdolliset rajoitukset harjoittelussa
  • suunnitella tarkoituksenmukaista, turvallista ja hauskaa harjoittelua

Fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla myös ilman fysioterapialähetettä. Ennen käyntien aloittamista suositellaan kuitenkin lääkärin vastaanotolla käyntiä, sillä se helpottaa hoidon kokonaissuunnittelua. Lääkärin kirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan (SV3 FM) oikeuttaa myös Kela – korvaukseen.

Fysioterapia toteutetaan yleensä sarjaluonteisesti. Tarvittava yhden käyntikerran ja koko terapiasarjan kesto määritellään aina tilannekohtaisesti yhdessä kuntoutujan kanssa mahdolliset lääkärin suositukset huomioiden.