Olemme nyt Fysios!

Tästä uusille sivuille Fysios.fi 
Tästä vanhoille sivuille 
Tiedote Fysios

OMT-Ortopedinen Manuaalinen Terapia

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen sekä terapiaan ja toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä. OMT-fysioterapia perustuu ongelmien syiden selvittämiseen lääkärin tutkimus- ja hoitomääräyksen ja alkututkimuksen avulla.

OMT-fysioterapiassa käytetään fysikaalisten hoitojen lisäksi manuaalisia käsittelyitä terapeutin suorittamana (mobilisaatio, manipulaatio) sekä terapeutin potilaalle ohjaamia aktiivisia harjoitteita nivelen/nivelten liikkuvuuden lisäämiseksi. Jos liikkuvuus nivelissä on liiallinen tai hallitsematon, käytetään erilaisia tukitoimenpiteitä (teippaukset ja tukikaulurit sekä tukivyöt) ja harjoituksia kehittämään hallintaa sekä lihastukea. Myös hermoärsytystä voidaan rauhoittaa ja paranemista nopeuttaa erilaisin käsittelyin sekä harjoittein.

OMT-koulutus on 3,5 – vuotinen fysioterapeuttien täydennyskoulutus, joka on aloitettu Suomessa vuonna 1984. OMT-koulutus antaa lisävalmiuksia tutkia ja käsitellä etenkin selkärangan ja raajojen nivelten toimintaa sekä niiden mahdollisiin toimintahäiriöihin vaikuttavia kudosrakenteita. Lisäksi OMT-koulutus antaa tekniset valmiudet manipulaatiotekniikoiden suorittamiseen sekä mahdollisten hoidon vasta-aiheiden tunnistamiseen.

Kuntofysiolla toimii yhteensä kaksi OMT-tutkinnon suorittanutta fysioterapeuttia.

OMT-fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla myös ilman fysioterapialähetettä. Ennen käyntien aloittamista suositellaan kuitenkin lääkärin vastaanotolla käyntiä, sillä se helpottaa hoidon kokonaissuunnittelua. Lääkärin kirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan (SV3 FM) oikeuttaa myös Kela – korvaukseen.

OMT-fysioterapia toteutetaan yleensä sarjaluonteisesti. Tarvittava yhden käyntikerran ja koko terapiasarjan kesto määritellään aina tilannekohtaisesti yhdessä kuntoutujan kanssa mahdolliset lääkärin suositukset huomioiden.