Olemme nyt Fysios!

Tästä uusille sivuille Fysios.fi 
Tästä vanhoille sivuille 
Tiedote Fysios

Neurologinen fysioterapia

Erilaiset neurologiset sairaudet tai vauriot vaikuttavat hermojärjestelmän toimintaan ja aiheuttavat usein vaikeuksia erilaisissa motorisissa toiminnoissa.

Neurologisen fysioterapian keinoin pyritään lisäämään tai ylläpitämään kuntoutujan omaa toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä tuetaan selviytymistä päivittäisistä toiminnoista. Fysioterapiassa on keskeistä huomioida kuntoutujan elämäntilanne kokonaisuutena sekä ymmärtää sairauksien vaikutukset hermo-lihasjärjestelmän toimintaan. Tavallisimpia neurologisia sairauksia ovat aivohalvaukset, aivo- ja selkäydinvammat, CP-vammat, MS-tauti sekä Parkinsonin tauti.

Fysioterapian keinoin pyritään vähentämään mm. asennonhallinnan ja liikkumisen vaikeuksiahuomioiden myös erilaiset kognitiiviset, sensoriset ja emotionaaliset tekijät.

Fysioterapeutti osallistuu myös mahdollisten apuvälineiden tarpeen arviointiin, hankintaan ja niiden käytön harjoitteluun. Neurologisessa fysioterapiassa korostuu moniammatillinen yhteistyö sekä kommunikointi kuntoutujan läheisten kanssa.

Fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla myös ilman fysioterapialähetettä. Ennen käyntien aloittamista suositellaan kuitenkin lääkärin vastaanotolla käyntiä, sillä se helpottaa hoidon kokonaissuunnittelua. Lääkärin kirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan (SV3 FM) oikeuttaa myös Kela – korvaukseen.

Fysioterapia toteutetaan yleensä sarjaluonteisesti. Tarvittava yhden käyntikerran ja koko terapiasarjan kesto määritellään aina tilannekohtaisesti yhdessä kuntoutujan kanssa mahdolliset lääkärin suositukset huomioiden.