Olemme nyt Fysios!

Tästä uusille sivuille Fysios.fi 
Tästä vanhoille sivuille 
Tiedote Fysios

Kontinenssifysioterapia

Erilaiset lantionpohjan toimintahäiriöt ovat yhä kasvava ongelma sekä naisilla että miehillä. Tällaisen ongelman kanssa eläminen haittaa jo selvästi elämänlaatua, mutta silti asiasta vaietaan. Esimerkiksi tahattomasta virtsankarkailusta kärsii noin 20 prosenttia keski-ikäisistä ja 45 prosenttia vaihdevuosi-iän ohittaneista naisista. Keski-iän ohittaneista miehistä vastaavaa vaivaa esiintyy joka kymmenellä. Neurologisista asiakkaista yli 60 prosentilla on jonkin asteisia lantionpohjan toimintahäiriöitä.

Fysioterapia on yksi lantionpohjan toimintahäiriöiden hoitomuodoista. Lääkärin lähetteellä tapahtuvaa terapiaa edeltää haastattelu ja EMG-tutkimus, jonka jälkeen suunnitellaan yksilöllinen hoito. Tutkimus suoritetaan aina sisäistä (vaginaalista tai anaalista) elektrodia käyttäen eikä se edellytä riisuutumista. EMG-tekniikka antaa spesifiä tietoa lantionpohjan lihaksistosta, jolloin terapiakin voidaan kohdentaa oikein. Fysioterapia soveltuu varsinaisten inkontinenssiongelmien lisäksi mm. kiputilojen hoitoon, ylijännitystilojen ja yliaktiivisen rakon rauhoittamiseen, tunnottomuus- ja tunnistamisongelmien hoitoon sekä lantionpohjan lihasten hallintaharjoitteisiin (mm. ummetus). Terapiassa käytetään apuna elektroterapiaa ja EMG-harjoittelua. Tutkimusten mukaan erilaisten kiputilojen hoidossa sähkön käyttö on ollut tuloksellista.

Terapian tuloksellisuuden arviointi perustuu aina EMG-mittaukseen, joka on toistettavissa samanlaisena. Luotettava arviointi on dokumentoinnin kannalta tärkeää. Samoin asiakas kykenee itse seuraamaan harjoittelun edistymistä, joka taas motivoi jatkamaan. Opeteltaessa lantionpohjan toiminnan kannalta tärkeiden lihasten yhteiskäyttöä (esim. ummetuksessa lantionpohja + vatsalihakset) on EMG:n käytöstä selvää hyötyä.

Teemme EMG-tutkimuksen mukana kulkevalla laitteella, siis vaikkapa asiakkaan kotona. Tutkimuksesta saadaan raportti, jonka perusteella suunnitellaan tarvittava terapia. Samoin annamme ohjausta ja neuvontaa lantionpohjan toimintahäiriöistä kärsiville.

Kuntofysiossa kontinenssifysioterapiaan on erikoistunut fysioterapeutti Jaana Leivo Lempäälän toimipisteestä.