Olemme nyt Fysios!

Tästä uusille sivuille Fysios.fi 
Tästä vanhoille sivuille 
Tiedote Fysios

Kelan suorakorvaus

Fysioterapian korvaaminen Kelan suorakorvausmenettelyllä

Fysioterapiapalvelut Kuntofysio Oy on tehnyt Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen fysioterapian korvaamisesta suorakorvausmenettelyllä.

Asiakas osoittaa vakuutuksen piiriin kuulumisen näyttämällä Kela-kortin tai voimassa olevan henkilökortin, jossa on sairausvakuutustiedot. Asiakas maksaa fysioterapialaskusta ainoastaan omavastuuosuuden ja Fysioterapiapalvelut Kuntofysio Oy hakee tilitysmenettelyllä asiakkaan puolesta Kela-osuuden.

Asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kela-korvaus halutessaan myös itse ilman suorakorvausmenettelyä.

Fysioterapian tutkimuksen ja hoidon Kela-korvaukset

Sairausvakuutus korvaa osan lääkärin määräämän fysioterapian kustannuksista. Korvauksen maksaminen on uudistettu 1.1.2013 alkaen siten, että fysioterapian kustannuksista korvauksena maksetaan vahvistetun korvaustaksan määrä. Korvaustaksa on pääsääntöisesti aikaperusteinen, esimerkiksi 45 minuutin fysioterapiakäynnistä korvaus on 8,00 € ja 60 minuutin fysioterapiakäynnistä 11,00€.

Suorakorvausmenettely perustuu sairausvakuutuslakiin.

Kokonaisuudessaan fysioterapian korvaustaksat löytyvät osoitteesta
http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/taksa/$File/taksa.pdf?OpenElement

Sairausvakuutuslain uuden korvauskäytännön myötä fysioterapiahoidoissa käymisen aikataulu on tullut asiakkaalle entistä joustavammaksi. Sairausvakuutuslain muutos mahdollistaa sen, että asiakaan on mahdollista käyttää lääkärin SV3FM-lähetteellä määräämät hoitokerrat vuoden ajanjaksolla. Asiakas voi esimerkiksi halutessaan käyttää 10 kerran fysioterapialähetteestään 5 kertaa keväällä ja 5 kertaa syksyllä ja saada Kela-korvauksen molemmista hoitosarjoista samalla lähetteellä. Kuitenkin yhdestä lähetteestä maksetaan Kela-korvaus enintään 15 kerralta.