Olemme nyt Fysios!

Tästä uusille sivuille Fysios.fi 
Tästä vanhoille sivuille 
Tiedote Fysios

Fysioterapiapalvelut

 

Fysioterapia on osa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, joka keskittyy liikkumisen ja toimintakyvyn arviointiin sekä tukemiseen. Fysioterapeutti toimii erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön tilan ja toiminnan asiantuntijana, joka tunnistaa myös erilaisten vammojen ja sairauksien vaikutukset kuntoutusprosessiin. Nykyaikainen fysioterapia korostaa kuntoutujan omaa aktiivista osallistumista terapian suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Fysioterapia perustuu huolelliseen tutkimiseen, kliiniseen päättelyyn sekä tiiviiseen yhteistyöhön kuntoutujan ja muiden kokonaishoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Fysioterapiassa käytettävät menetelmät perustuvat tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kliiniseen kokemukseen. Fysioterapeutin tehtävänä on ymmärtää kokonaisuutena tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa ja esimerkiksi eri asentojen ja liikkeiden vaikutukset tukirakenteiden kuormittumiseen. Onnistunut fysioterapia vaatii myös eri kudosten ominaisuuksien ja paranemisaikataulujen hallitsemista.

Terapiassa käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi neuvonta ja ohjaus, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fysikaalinen terapia.

Fysioterapeutit ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä. Ammattikorkeakoulutasoinen perustutkinto on laajuudeltaan 140 opintoviikkoa ja kestää noin 3,5 vuotta.

Fysioterapeutin vastaanotolle pääsee myös ilman fysioterapialähetettä. Ennen käyntien aloittamista suositellaan kuitenkin lääkärin vastaanotolla käyntiä, sillä se helpottaa hoidon kokonaissuunnittelua. Lääkärin kirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan (SV3 FM) oikeuttaa myös Kela – korvaukseen.

Fysioterapia toteutetaan yleensä sarjaluonteisesti. Tarvittava yhden käyntikerran ja koko terapiasarjan kesto määritellään aina tilannekohtaisesti yhdessä kuntoutujan kanssa mahdolliset lääkärin suositukset huomioiden.

Yksilölliset tukipohjalliset

Yksilölliset tukipohjalliset